SLEDOVÁNÍ A STAHOVÁNÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH
JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM UŽIVATELŮM!V případě, že vám naše skrývací lišty s obsahy nefungují, zkontrolujte, zda-li jste přihlášeni.


Děkujeme za přečtení.
08.) Lekce Japonštiny

Vitajte v ôsmej lekcii!

8. fakt o Japonsku, ktorý ste určite nevedeli: V Japonsku je gramotných takmer 100% ľudí, aj napriek komplikovanosti písma.
(Pre porovnanie : Južná Kórea – 97%, Čína – 95%, Vietnam – 94%, India 74%, Pakistan – 55%)

Lekcia obsahuje: prechodník, priebehový čas, rozkazovací spôsob

Praktický slovníček:
mocu – niesť
deru – vyjsť (von)
dekakeru – odísť
taberu – jesť
nomu – piť
kiku - počuť
jomu – čítať
korosu - zabiť


Prechodník
"Slovesá v tvare – te" (občas „de“)

V japončine má niekoľko funkcií:
1. špecifikuje okolnosti hlavého deja
2. vyjadruje časovú následnosť deja

1. Kunai o motte Konoha o deta. くないをもってこのはをでたS kunaiom som odišiel z Konohy – (nesúc kunai)
- mocu (základný tvar) – motte (prechodník)
- deru (základný tvar) – deta (minulý čas)

2. Rámen o tabete gakkó e dekaketa. ら- めんをたべてがっこうへでかけた。Zjedol rámen a odišiel do školy.
- taberu (zákl. tvar) – tabete (prechodník)
- dekakeru (zákl. tvar) – dekaketa (minulý čas)


Tvorba prechodníka:
sloveso v základnom tvare ➝ sloveso v minulom čase ➝ prechodník

teberu ➝ tabeta ➝ tabete
nomu ➝ nonda ➝ nonde
kiku ➝ kiita ➝ kiite
jomu ➝ jonda ➝ jonde
korosu ➝ korošita ➝ korošite


Kakaši-sensé!
Pokúste sa vytvoriť prechdníky z týchto slovies a preložte si ich:
hanasu, miru, macu, kaku, kau, au, hataraku, wakaru, wasureru
(www.jisho.org)
(http://www.japaneseverbconjugator.com)
Priebehový čas
Na vytvorenie priebehového času potrebujeme nášho nového známeho – prechodník!
K slovesu v tomto tvare sa pripája pomocné sloveso IRU.ほんをよんでいる。

Hon o jonde iru.

Čítam knihu.

そばをたべている。

Soba o tabete iru.

Jem rezance.

テレビをみている。

Terebi wo mite iru.

Pozerám televízor.

ラジオをきいている。

Radžio wo kiite iru.

Počúvam rádio.

ビ- ルをのんでいる。

Bíru wo nonde iru.

Pijem pivo.


Ak chcete byť zdvorilejší, IRU v základnom tvare nahraďte s IMASU – formálym tvarom.


Hon o jonde imas.

本(ほん)をよんでいます。


Radžio o kiite imas.

ラジオをきいています。


Bíru o nonde imas.

ビ- ルをのんでいます。


Rozkazovací spôsob
Znovu potrebujeme prechodník. Tentoraz k nemu pripájame – „kudasai“ (prosím)

Tabete kudasai. (Jedzte, prosím.)
Kiite kudasai. (Počúvajte, prosím.)
Jonde kudasai. (Čítajte, prosím.)


Ak chcete niekomu jemne naznačiť, aby niečo nerobil, ku koreňu slovesa pridávajte – „naide“ (prosím)

Tabenaide kudasai. (Nejedzte, prosím.)
Kikanaide kudasai. (Nepočúvajte, prosím.)
Jomanaide kudasai. (Nečítajte, prosím.)


Kakaši-sensé!
Vidíte, že koreň slova sa v niektorých slovesách menia. Kiite – kikanaide, jonde – jomanaide...
No nezúfajte, tu (http://www.japaneseverbconjugator.com) si v riadku IMPERATIVE ľahko nájdete správne tvary rozkazovacieho spôsobu všetkých slovies.
Preložte vety:
Nepíš, prosím.
Jedz rámen, prosím.
Nepočúvaj rádio, prosím.
Kúp mlieko, prosím.
Ozvite sa Adriane-sensé, ak nerozumiete, prosím. Wink
5
Průměr: 5 (4 hlasy)